... mapy, usługi geodezyjne ...

Realizacje

Poniżej przedstawiamy realizacje projektów przez naszą firmę, jak również w ramach innych podmiotów gospodarczych:

Realizacje w ramach innych podmiotów gospodarczych 1987-2005:

1987-1991

 • Nowy Sącz, oś. Gorzków, oś. Westerplatte − geodezyjna obsługa budowy Osiedla wraz z uzbrojeniem;
 • Nowy Sacz, ul. Nawojowska − geodezyjna obsługa budowy Hali Widowiskowo Sportowej wraz z uzbrojeniem;
 • Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna − geodezyjna obsługa budowy Szkoły Podstawowej Nr20 wraz z uzbrojeniem;
 • Nowy Sącz, ul. Rybacka − tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

1993-2005

 • Jabłonka − mapa zasadnicza w skali 1:500;
 • Nowy Sącz, ul. Rejtana − tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci c.o.;
 • Grybów, ul. Na Stoku − tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
 • Skomielna Biała − tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci gazowej;
 • Tęgoborze, Biała Woda, Świdnik, Skrzętla-Rojówka − inwentaryzacja powykonawcza sieci gazowej;
 • Łukowica − tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacji sanitarnej;
 • Nowy Sącz, ul. Bulwary Narwiku − geodezyjna obsługa budowy parkingu wraz z uzbrojeniem;
 • Nawojowa − geodezyjna obsługa rozbudowy Szkoły Podstawowej wraz z uzbrojeniem;
 • gm. Korzenna − tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej wraz z przyłączami;
 • Nowy Sącz, ul. Zdrojowa − tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszczowej;
 • Tarnów − obsługa geodezyjna południowej obwodnicy miasta Tarnowa;
 • Nowy Sącz − mapa numeryczna m. Nowego Sącza;
 • w ramach obecnego pow. nowosądeckiego − mapy syt.−wys. do celów projektowych;
 • Pieniński Park Narodowy − ortofotomapa, mapy tematyczne;
 • cz. pow. przysuskiego, cz. pow. rawskiego, cz. pow. opoczyńskiego, cz. pow. skierniewickiego, cz. pow. żyrardowskiego, cz. pow. grodziskiego, cz. pow. otwockiego − mapa numeryczna w ramach LPIS;
 • pow. koński, pow. włoszczowski − kontrola na miejscu w ramach IAKS;
 • Libia, Az Zawiyah − Surman − Sabratah − Al Ajayiat − Zuwarah − Al Jmayl − mapa syt.-wys. w skali 1:500 oraz tyczenie wodociągu śr. 2m na dł. ok. 50 km;
 • Libia; Al Qatrun − Al Wigh − Tummu − mapa syt.-wys. w skali 1:500 oraz realizacja budowy drogi 317 km;
 • Libia; Tarhunah, Bin Ulid − mapa syt.-wys. w skali 1:5000 do celów planistycznych;
 • Libia; ok. Darj, Ghadamis − mapa syt.-wys. w skali 1:500 oraz tyczenie studni głębinowych i wodociągu śr.2m na obszarze 20km x 30km;
 • Libia; Darj, Ghadamis − mapa syt.-wys. w skali 1:500.


Rodzaj zamówienia
Wielkość obiektu
Zamawiający
Data rozpoczęcia i zakończenia zamówienia
Kanalizacja sanitarna na oś. Hanuszów w Piwnicznej
L=1.348 m
PRO-LOG sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 32 33-300 Nowy Sącz
X.1997-VI.1998
Oczyszczalnia ścieków dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Grybowie - Białej Wyżnej
-
PRO-LOG sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 32 33-300 Nowy Sącz
XI.1999-XII.1999
Kanalizacja sanitarna oś. Hanuszów etap II w Piwnicznej
L=397 m
PRO-LOG sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 32 33-300 Nowy Sącz
XI.2000-II.2001
Kanalizacja sanitarna w ul. Grunwaldzkiej, Zielonej i Kolejowej w Grybowie
L=866 m
PRO-LOG sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 32 33-300 Nowy Sącz
IX.2001-X.2001
Sieć wodociągowa w Piwnicznej - oś. Zagrody
L=542 m
PRO-LOG sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 32 33-300 Nowy Sącz
VIII.2002-IX.2002
Kanalizacja sanitarna w ul. Krakowskiej i Paszkiewicza w Starym Sączu
L=667 m
PRO-LOG sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 32 33-300 Nowy Sącz
IX.2003-XI.2003
Budowa oczyszczalni ścieków w Kompleksie Wojskowym w Miłkowej wraz z przepompownią
L=421 m
PRO-LOG sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 32 33-300 Nowy Sącz
XI.2003-XII.2003
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Stoku w Grybowie
L=321 m
PRO-LOG sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 32 33-300 Nowy Sącz
VI.2004-VIII.2004
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamienicy
L = 11000 m
PRO-LOG sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 32 33-300 Nowy Sącz
III.2003 - VII.2004
Kanalizacja sanitarna w ramach zadania pn.: "Rozwój gospodarczy regionu Nowego Sącza" - program PHARE
L = 16 575,70 m
PRO-LOG sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 32 33-300 Nowy Sącz
VIII. 2004 - X.2005
Przepięcie przyłączy kanalizacji sanitarnej do kolektora B w ul. Ogrodowej i Łokietka w Nowym Sączu
L = 1 145,5mb
PRO-LOG sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 32 33-300 Nowy Sącz
X.2004 - X.2005Realizacje w ramach Biura Geodezji 2005-2007:

Mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celów projektowych Brzesko - Tarnów - Dębica oraz Rzeszów - Łańcut
Ok. 70 km
Geotronics Polska Sp. z o.o. ul. Konecznego 4/10u 31-216 Kraków
V.2005 - VII.2005
Ewidencja budynków - m. Zabrze, Obr. Mikulczyce
Ok. 4000 bud.
Przedsiębiorstwo Geodezyjne Geoprof s.c. Jarosław Kożuch Sławomir Zając ul. Radzikowskiego 65K/12 31-315 Kraków
VII.2005 - X.2005
Geodezyjna obsługa budowy sieci i przyłączy gazowych oraz mapy syt. - wys. 1:500 do celów projektowych - powiat nowosądecki
pow. nowosądecki
Biuro Geodezji i Obsługa Inwestycji GEO - INF ul. Rynek 18/9 38-300 Gorlice
VI.2005 - VI.2006
Realizacja I części I etapu budowy Miasteczka Galicyjskiego ul. Lwowska, Nowy Sącz: - sieć kanalizacji sanitarnej, opadowej, wodociągowej, c.o., c.c.w., sieci gazowej oraz stanów zerowych sześciu obiektów budowlanych tj. ratusza, dworu, budynku garncarza, zegarmistrza, remizy strażackiej, kapliczki św. Floriana
L = 2 931 mb
PRO-LOG sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 32 33-300 Nowy Sącz
X.2005 - XII.2005
Budowa ronda i przebudowa drogi - Zakliczyn. Gm. Zakliczyn, pow. tarnowski
L = 200 m
FIRMA "MARKUS" Marek Łazarski Podole-Górowa 155 33-318 Gródek n/D
X.2005 - VII.2006
Przebudowa drogi - Wola Rzędzińska, Gm Tarnów, pow. tarnowski
L = 200 m
FIRMA "MARKUS" Marek Łazarski Podole-Górowa 155 33-318 Gródek n/D
X.2005 - XII.2005
Przebudowa drogi i budowa chodnika - Łabowa
L = 700 m
FIRMA "MARKUS" Marek Łazarski Podole-Górowa 155 33-318 Gródek n/D
X.2005 - VII.2006
Przebudowa drogi i budowa chodnika - Florynka
L = 1400 m
FIRMA "MARKUS" Marek Łazarski Podole-Górowa 155 33-318 Gródek n/D
X.2005 - VII.2006
Mapa syt.-wys. w skali 1:1000 do celów projektowych pod wodociąg - Tylicz
L = 4 km
Grins Gruca i ska Ul. Nowowiejskiego 28 33-300 Nowy Sącz
X.2005 - IV.2006
Mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celów projektowych oraz przekroje podłużne - Wielopole, Gm. Olesno, pow. dąbrowski
Ok. 2 ha
FIRMA "MARKUS" Marek Łazarski Podole-Górowa 155 33-318 Gródek n/D
III.2006
Obliczenie powierzchni oraz objętości mas ziemnych - Obr. Filipowice, Gm. Zakliczyn, pow. tarnowski
Ok. 2ha
FIRMA "MARKUS" Marek Łazarski Podole-Górowa 155 33-318 Gródek n/D
III.2006
Mapa numeryczna działek, użytków, klasoużytków, budynków i pól zagospodarowania LPIS2006 - powiat dębicki, woj. podkarpackie
Ok. 90 000 działek
GEOMAR S.A. Ul. Monte Cassino 18a, 70-467 Szczecin
II.2006 - XII.2006
Mapa syt. - wys. w skali 1:500 do celów projektowych pod kabel eWN
Ok. 2ha
WADOMA Wacław Małkowiak Ul. Graniczna 105 33-300 Nowy Sącz
VI.2006
Mapa syt. - wys. w skali 1:500 do celów projektowych pod kabel eNN
Ok. 3ha
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego MEGARON Mariola Pawlak Ul. Prusa 140a 33-300 Nowy Sącz
VI.2006
Geodezyjna obsługa budowy sieci kanalizacji sanitarnej - Nowy Sącz, ul. Axentowicza
L = 500m
PRO-LOG sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 32 33-300 Nowy Sącz
VII.2006 - X.2006
Mapa syt.-wys. w skali 1:1000 do celów projektowych pod wodociąg - Muszynka
L = 4 km
Grins Gruca i ska Ul. Nowowiejskiego 28 33-300 Nowy Sącz
III.2006 - X.2006
Geodezyjna inwentaryzacja działki, inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej, wytyczenie parkingu i wjazdu - Świniarsko
-
VAKPOL sp. Jawna Sonntag Andrzej Kiełbasa Krzysztof Ul. Krótka 3 33-395 Chełmiec
VIII.2006
Wskazanie granic działki - ul. Wiśniowieckiego, Nowy Sącz
-
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Wiśniowieckiego 138 33-300 Nowy Sącz
IX.2006
Mapa syt. - wys. w skali 1:500 do celów projektowych pod przyłącza kanalizacji sanitarnej - Nowy Sącz, ul. Axentowicza
Ok. 5ha
Nadzór Budowlany i Projektowanie Marek Żmuda ul. Konstanty 16/12 33-300 Nowy Sącz
X.2006
Realizacja II części I etapu budowy Miasteczka Galicyjskiego ul. Lwowska, Nowy Sącz: - sieci energetycznej dróg, chodników oraz budowa sześciu obiektów budowlanych tj. ratusza, dworu, budynku garncarza, zegarmistrza, remizy strażackiej, kapliczki św. Floriana
6 obiektów budowlanych na obszarze ok. 0,5ha
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ERBET ul. Węgierska 148B 33-300 Nowy Sącz
VI.2006 - XII.2006
Budowa zespołu kolonistów józefińskich z Gołkowic Dolnych - sieci kanalizacji sanitarnej, wody oraz sześciu budynków - ul. Lwowska, Nowy Sącz
6 obiektów budowlanych
Zakład Budowlany Faron ul. Kochanowskiego 28 33-300 Nowy Sącz
VI.2006 - XII.2006
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skrzyszów i Tarnów oraz kolektora "P" i "F" wraz z kanalizacją na terenie dzielnicy Klikowa
L = 16 000 m
PRO-LOG sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 32 33-300 Nowy Sącz
VII.2006 - VIII.2008
Mapa syt. - wys. w skali 1:500 do celów projektowych oraz przekroje podłużne i poprzeczne pod kanalizację sanitarną - Poręba Mała , Nowy Sącz
Ok. 40ha
Pracownia Projektowa Instalacji Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska Ul. Czarnieckiego 5 33-300 Nowy Sącz
XI.2006 - XII.2006
Mapa syt. - wys. w skali 1:500 do celów projektowych pod wodociąg i kanalizację sanitarną - Grybów
Ok. 40ha
Geo-Inf Biuro Geodezji i Obsługa Inwestycji Jacek Górowski ul. Rynek 18/9 38-300 Gorlice
I.2007 - II.2007
Realizacja I części II etapu budowy Miasteczka Galicyjskiego ul. Lwowska, Nowy Sącz: - sieci energetycznej dróg, chodników oraz budowa dwunastu obiektów budowlanych m.in. recepcji i karczmy
12 obiektów budowlanych na obszarze ok. 0,5ha
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ERBET ul. Węgierska 148B 33-300 Nowy Sącz
IX.2007 - ...
Mapa syt. - wys. w skali 1:1000 do celów projektowych pod kanalizację sanitarną - Glinik Górny
319ha
Urząd Gminy Frysztak 38-130 FRYSZTAK ul. Ks. Wojciecha Blajera 20 woj. podkarpackie
VI.2007 - XII.2007
Mapa syt. - wys. w skali 1:1000 do celów projektowych pod kanalizację sanitarną - Oparówka, pow. strzyżowski, woj. podkarpackie
48ha
Urząd Gminy Wiśniowa Wiśniowa 150 38-124 Wiśniowa woj. podkarpackie
VII.2007 - XII.2007
Założenie ewidencji budynków i lokali - Zakopane
Budynków ok. 7000 Lokali ok. 5000
URZĄD MIASTA ZAKOPANE 34-500 Zakopane ul. Kościuszki 13
VIII.2007 - ...
Wznowienie znaków granicznych - Tarnów
Ok. 70szt.
PRO-LOG sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 32 33-300 Nowy Sącz
I.2007 - ...
Mapa syt. - wys. w skali 1:500 do celów projektowych pod drogę - Nowy Sącz, ul. Polna i ul. Zacisze
Ok. 1ha
Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane 33-300 Nowy Sącz, ul. Dożynkowa 20b
VII.2007 - X.2007
Podział działek - Nowy Sącz, ul. Polna i ul. Zacisze
8 działek
Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane 33-300 Nowy Sącz, ul. Dożynkowa 20b
VII.2007 - X.2007
Mapa syt. - wys. w skali 1:500 do celów projektowych pod kanalizację sanitarną - Nowy Sącz, ul. Brzeziny do ul. Zyndrama
12ha
Pracownia Projektowa Instalacji Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska Ul. Czarnieckiego 5 33-300 Nowy Sącz
VIII.2007 - XII.2007
Inwentaryzacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami - Tarnów, ul. Tuchowska
L = 700 m
PRO-LOG sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 32 33-300 Nowy Sącz
V.2007 - IX.2007
Inwentaryzacja sieci gazowej - Tarnów, ul. Fabryczna, ul. Spytki z Melsztyna
L = 200 m
PRO-LOG sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 32 33-300 Nowy Sącz
IX.2007 - X.2007
Inwentaryzacja sieci energetycznej WN - Tarnów, ul. Zakładowa
L = 170m
PRO-LOG sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 32 33-300 Nowy Sącz
IX.2007 - X.2007
Mapa syt. - wys. w skali 1:500 do celów projektowych pod maszt - Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II
0,5ha
DigiCos Sp. z o.o. Ul. Kamiennogórska 22 60-179 Poznań
IX.2007 - X.2007
Mapa syt. - wys. w skali 1:1000 do celów projektowych pod kanalizację sanitarną - Glinik Górny
260ha
Urząd Gminy Frysztak 38-130 FRYSZTAK ul. Ks. Wojciecha Blajera 20 woj. podkarpackie
VIII.2007 - ...
Mapa syt. - wys. w skali 1:500 do celów projektowych pod drogę - Nawojowa
6ha
Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane 33-300 Nowy Sącz, ul. Dożynkowa 20b
IX.2007 - XII.2007
Podział działek - Nawojowa
20 działek
Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane 33-300 Nowy Sącz, ul. Dożynkowa 20b
IX.2007 - XII.2007
Mapa syt. - wys. w skali 1:500 do celów projektowych pod kanalizację sanitarną - Nowy Sącz, ul. Malutka, ul. Widok
3ha
Nadzór Budowlany i Projektowanie Marek Żmuda ul. Konstanty 16/12 33-300 Nowy Sącz
IX.2007 - X.2007
Mapa syt. - wys. w skali 1:1000 do celów projektowych pod kanalizację sanitarną - Szufnarowa, pow. strzyżowski, woj. podkarpackie
260ha
Gminny Zespół Gospodarczy, 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 5
IX.2007 - ...
Mapa syt. - wys. w skali 1:500 do celów projektowych pod maszt - Nowy Sącz, ul. Węgierska
Ok. 0,5ha
DigiCos Sp. z o.o. Ul. Kamiennogórska 22 60-179 Poznań
X.2007 - XI.2007
Mapa syt. - wys. w skali 1:500 do celów projektowych pod maszt - Nowy Sącz, ul. Lwowska
Ok. 0,5ha
Hydro Complex Zakład Instalacyjno - Budowlany ul. Lwowska 174a 33-300 Nowy Sącz
IX.2007
Inwentaryzacja przyłącza ks - Nowy Sącz, ul. Lwowska
L = 30m
Hydro Complex Zakład Instalacyjno - Budowlany ul. Lwowska 174a 33-300 Nowy Sącz
XI.2007
Mapa syt. - wys. w skali 1:500 do celów projektowych pod maszt - Żegiestów
Ok. 0,5ha
DigiCos Sp. z o.o. Ul. Kamiennogórska 22 60-179 Poznań
XI.2007 - XII.2007
Realizacja budowy budynku usługowo-handlowego wraz z infrastrukturą naziemną i uzbrojeniem podziemnym - Mszana Dolna
75mx25m
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ERBET ul. Węgierska 148B 33-300 Nowy Sącz
XII.2007 - ...

Dane firmy:

Biuro Geodezji - Paweł Gruca

Szeroka 48H
33-395 Chełmiec

NIP 7341190212

Telefony:

tel. kom. +48 696 44 63 63
tel. biuro: +48 18 44 888 66

Wykonujemy:

 • Pomiary geodezyjne

  sytuacyjno - wysokościowe.

 • Inwentaryzacja

  pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne.

 • Podziały

  rozgraniczenia nieruchomości.

 • Mapy

  do celów prawnych.